Skip to content

Marketing automation: de redding van goede doelen?

Goede doelen zitten in slecht weer. Uit onderzoek van Volkskrant blijkt dat veel nonprofits vaste donateurs verloren en hun totale donatieopbrengsten over 2018 met 2,6% zagen dalen. Goede doelen pogen dit verlies voor een deel te compenseren door aan trouwe leden een hogere bijdrage te vragen. Wat zit er nog meer in het vat? Speelt marketing automation een rol in het keren van het tij?

Wat een donateur wil

Rapportages van Salesforce en Edelmann bevestigen dat het aantal donateurs stagneert of daalt. Ze laten ook zien dat donateurs meer verwachten, zo wil maar liefst 90% weten of de bijdrage impact heeft en zo ja, welke. Een opvallend gegeven is ook dat 65% meer zou doneren als goede doelen hun voorkeuren weten. 

De oplossingen liggen voor het grijpen, maar werken in silo’s blijkt de grootste blokkade.

Uit de silo’s, in de socials

Data laat precies zien bij welke non profit-organisaties fondsenwerving en communicatie nog in silo’s werken. Marketingdata in een marketingsysteem, salesdata in een “CRM”-systeem. Het werken in aparte systemen leidt tot inefficiency en risico’s. Zo treden er vaak fouten op bij imports, is er veel tijdverlies en loop je bovendien een AVG-risico. Nauwe samenwerking in één systeem lost deze problemen op. Sterker nog, het maakt de tandem marketing & sales sterker. Dat is een trend binnen profit-bedrijven, die ook geldt voor non-profits: communicatie en fondsenwerving werken beter met elkaar samen. Donateurs beter kennen betekent bovendien effectievere campagnes en betere sales. 

Eén van de onmisbare tools in een gezamenlijk systeem blijkt social media: 25% van de donateurs geeft aan het meest geïnspireerd te worden door nonprofits via social media. Uit de silo’s, in de socials dus.

Marketing automation voor nonprofits

Het bereik, de engagement; de effecten op social media zijn glashelder in een systeem dat marketing automation faciliteert. Resultaten zijn te volgen van een social post tot een sale. Dan is het wel van belang om één databron te hanteren. Gebruik je bijvoorbeeld Salesforce? Start dan ook met Salesforce marketing automation. Onafhankelijke onderzoeksbureaus wijzen uit dat het rendeert. Klanten die binnen Salesforce geïntegreerde marketing automation gebruiken, laten de volgende cijfers zien.

  • 38% groei in engagement bij leden
  • 37% groei in effectiviteit van campagnes
  • 48% groei in productiviteit van marketing
  • 34% groei in marketing ROI en algehele groei van de organisatie

Open source of Salesforce?

Als je een platform kiest waarin je marketing automation integreert, heb je de keuze tussen open source platformen zoals SharpSpring en Mautic en geïntegreerde platformen met licentie, zoals Salesforce. Er zijn verschillende voor- en nadelen; het loont om te bekijken wat bij jouw organisatie het best past. 

Een veel genoemd nadeel van open source-systemen is dat de veiligheid te wensen overlaat en hackers snel toeslaan. Een closed source-platform als Salesforce bewaakt je data en ontwikkelt continu door.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp