Privacy- en cookiebeleid

Inleidend deel

Op dit moment lees je de privacy statement van Bluedesk CRM. Bluedesk CRM is een leverancier op het gebied van CRM-systemen. Het richt zich op Customer Relationships Management (CRM), klantrelatiebeheer en relatiemanagement. Veel bewoordingen die benadrukken hoe belangrijk klantgericht ondernemen is. Zonder klanten geen toekomst. Het is hard maar waar. Ervaring leert ook dat hoe meer je weet van je klanten hoe beter je relatiemanagement kunt toepassen. Goed klantrelatiebeheer draagt bij aan de continuïteit van een organisatie. Om hier invulling aan te geven moet een CRM-oplossing aan vele eisen voldoen zoals campagnemanagement, heldere klantsegmentatie, integraal klantbeeld en meer. Omdat klantrelatiebeheer ook betekend dat er de nodige gegevens van je moeten worden opgeslagen om een goede service te verlenen leggen wij graag uit welke dit zijn en waarom wij dit doen.

Contactgegevens

Indien je vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van Bluedesk CRM, t.a.v. Privacy functionaris Bluedesk CRM, Meerpaal 14G, 4904 SK, Oosterhout-NB of via privacy@bluedeskcrm.nl.

Contactgegevens

Bluedesk CRM verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Specifieke gegevens die je zelf aan ons verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bluedeskcrm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Bluedesk CRM verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (de Bluenote)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Je uit te kunnen nodigen voor onze events
 • Bluedesk CRM analyseert je gedrag op de website om de oplossing of site te verbeteren, trends te analyseren en de oplossing of site te beheren.

contactformulier en vragenformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen, en om vragen te stellen via een vragenformulier. Hierbij word je gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij je vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

nieuwsbrief (de Bluenote)
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over CRM-gerelateerde zaken, waaronder relevante wet- en regelgeving, advies, marktontwikkelingen, marktonderzoeken, gerelateerde producten en/of diensten van Bluedesk CRM en van derden. Je kunt jezelf hiervoor aanmelden via de website. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je jezelf kunt afmelden.

ander contact
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:

 • post;
 • e-mail;
 • social media;
 • telefoon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bluedesk CRM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens contactpersoon leads/prospects: Zolang er contact is tussen Bluedesk CRM en de lead/prospect blijven gegevens bewaard. Nadat het contact verbroken is worden deze gegevens tot 2 maanden bewaard in verband met administratieve werkzaamheden
 • Klanten, duur contracttermijn, daarna maximaal 24 maanden
 • Websitebezoekers, maximaal 3 maanden
 • Nieuwsbrief, tot moment van uitschrijving
 • Contactformuliergegevens, tot afhandeling van vraag of kwestie

De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bluedesk CRM neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy functionaris via privacy@bluedeskcrm.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bluedesk CRM gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bluedesk CRM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Google Analytics en Salesforce Pardot

Wij gebruiken Google Analytics (GA4) en Salesforce Pardot om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google en Salesforce gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. 

In Google Analytics wordt het verkeer van onze website bijgehouden. Met behulp van deze tool worden website prestaties en effecten van marketing activiteiten geanalyseerd. GA4 registreert o.a.:

 • Vanaf welke locatie bezoek je de website?
 • Vanaf welke source (bron) kom je op deze website?
 • Hoe lang blijf je op deze website?
 • Welke pagina’s bekijk je?
 • Welke mate van interactie (engagement) is er met de bezochte pagina’s?
 • Wat voor een apparaat / besturingssysteem / browser gebruik je?
 • Welke formulieren vul je in?

GA4 gebruikt IP-adressen om een continent, land, regio en plaatsnaam te koppelen aan een gebruiker. IP-adressen en persoonsgegevens van gebruikers worden nooit opgeslagen. De data die wordt verzameld wordt maximaal 14 maanden opgeslagen en ook verwerkt op servers binnen het continent waar de organisatie gevestigd is. Binnen de verzamelde data is het mogelijk (op aanvraag) de data van een specifieke gebruiker te verwijderen. Indien je wilt voorkomen dat data van een websitebezoek wordt verzameld kunt u de Google Chrome opt-out browser add-on installeren.

De verzameling en verwerking van data is geanonimiseerd en data worden niet verzameld of verwerkt door derden. Google kan informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Hiermee kunnen we verschillende (tracking)codes (tags) beheren op de website. Tag Manager zelf registreert geen persoonsgegevens en zorgt er enkel voor dat er bepaalde tags worden geactiveerd of niet.  

De data opgeslagen door Google wordt gehost in de US.

Google Optimize

Met regelmaat testen we onze website om te kunnen zien op welke pagina-variant een bezoeker het beste zijn/haar doel bereikt. Dit doen we met behulp van Google Optimize. Hiermee testen we twee of meer verschillende varianten van dezelfde pagina. Google Optimize houdt bij welke pagina variant jij hebt gezien en waarnaar je op de desbetreffende pagina doorklikt. 

De data opgeslagen door Google wordt gehost in de US.

Microsoft Clarity

We gebruiken Microsoft Clarity om de gebruikerservaring / gebruiksvriendelijkheid van onze website te meten. Microsoft Clarity verzameld anonieme gebruiksinformatie van onze website, waaronder de pagina’s die jij bezoekt en het genereren van heatmaps en recordings op basis van muisbeweging / klikken en scrollen. Microsoft Clarity verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Bluedesk CRM deelt je persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons je gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Bluedesk CRM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tracking van derden

Op deze website worden een aantal tracking codes van derden (services) gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op de pagina’s die je op onze website hebt bezocht. Services waar we deze advertenties op tonen zijn van Google, Facebook en LinkedIn.

Als je een account bij een van bovenstaande partijen hebt, kan het zijn dat er in hun privacy policy staat dat ze jouw bezoek aan onze website kunnen linken aan jouw profiel op hun website. Hierdoor kan het dus zijn dat jouw bezoek aan onze website wordt gedeeld met de onderstaande partijen. Wij delen zelf geen persoonsgegevens met één van deze services. 

Cookies

In ons Cookie Statement vind je een overzicht van alle Cookies die op deze website draaien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Bluedesk CRM. Hiernaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@bluedeskcrm.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bluedesk CRM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (ex art. 13(2)(d) AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap