CRM-implementatie: hoeveel tijd kost het je organisatie?

5 september 2019

Eén van de vragen die we bij Bluedesk CRM geregeld krijgen is hoeveel tijd de CRM-implementatie jou als bedrijf kost. Dat is enerzijds een logische vraag, omdat je dat als bedrijf ook graag incalculeert in het budget dat je voor CRM vrijmaakt. Anderzijds speelt de implementatietijd alleen op korte termijn en dient de tijd als investering om juist tijd te gaan besparen. Waar moet je ongeveer rekening mee houden?

De gezamenlijke tijdsinvestering

Hoeveel tijd ben je kwijt aan de implementatie van een nieuw CRM-systeem? Dat hangt af van meerdere factoren, waaronder de grootte van het project en waarvoor je jouw implementatiepartner inzet (en waarvoor niet). Hoeveel afdelingen en stakeholders raakt het nieuwe CRM? Welke workshops en trainingen zijn nodig? In goed overleg en nauwe samenwerking met jouw CRM-partner bepaal je de tijd die nodig is. Een aantal uren dat geldt voor elk project, is dus helaas niet te noemen.

Factoren die de tijdsinvestering bepalen

De tijd die je investeert in het invoeren van een nieuw CRM-platform is afhankelijk van meerdere facetten. Denk o.a. aan:

 • Wil je veel zelf doen of juist compleet ontzorgd worden?
 • Hoe groot is het project, om hoeveel afdelingen en processen gaat het?
 • Wat is je branche?
 • Wat is de gemiddelde leeftijd van de projectgroep en in de organisatie?
 • Hoe helder zijn je doelen?
 • Welke trainingsmethodiek passen we toe?
 • Zijn er wel of geen koppelingen nodig met bestaande systemen?

Bespreek je wensen met je implementatiepartner om inzicht te krijgen in de verwachte tijdsinvestering.

De onderdelen van een CRM-implementatie

Uit welke onderdelen bestaat een gemiddelde CRM-implementatie voor jou als opdrachtgever? Bij Bluedesk CRM onderscheiden we vaak de volgende activiteiten waar jouw organisatie tijd aan besteedt:

 1. Projectmanagement
 2. Inrichting (als beheerders meewerken bij het inrichten)
 3. Workshops
 4. Datamigratie
 5. Testen
 6. Training
 7. Stuurgroep

Vanuit ons als implementatiepartner begeleidt een projectleider het hele project gemiddeld in 2 dagen per week. 

De rollen tijdens een CRM-implementatie

Tijdens een CRM-implementatie zijn meerdere mensen uit de organisatie en bij de partner betrokken. We onderscheiden de volgende rollen:

 • Projectleider
 • Proceseigenaren
 • Gebruikers
 • Beheerders/ICT-afdeling
 • Directie

Het belang van een goede relatie

Hoeveel tijd het invoeren van een nieuw CRM-systeem gaat kosten, hangt dus af van meerdere factoren – waaronder je organisatie, je mensen en wensen.
Duidelijk is dat het implementeren van een CRM-oplossing in een intensieve samenwerking zijn vruchten afwerpt. Het maakt de tijdsinvestering zo efficiënt mogelijk en zal al snel die tijd inhalen in de vorm van tijdsbesparingen die je CRM-systeem oplevert.

Meer weten over CRM-implementatie? Neem contact op met Bluedesk CRM.