CRM Training

Een succesvolle CRM-implementatie gaat gepaard met CRM-training voor uw medewerkers. Denk hierbij aan gebruikerstrainingen, campagne training en de CRM-training voor applicatiebeheerders. Tevens bestaat de mogelijkheid dat wij een aantal van uw medewerkers opleiden tot trainer (train de trainer) zodat u zelf intern de CRM-training kunt verzorgen aan de gebruikers. Ook kunnen de CRM-trainingen via E-learning gevolgd worden.

Bluedesk CRM organiseert een aantal CRM-cursussen op basis van open inschrijving. Tijdens de CRM-cursus komen onderwerpen aan bod die u helpen om nog efficiënter gebruik te maken van CRM. U hebt de keuze uit de volgende trainingen:

  • CRM-training campagnes en campagnemanagement
  • CRM-training datamanagement
  • CRM-training analyse en rapportages
  • CRM-training beheer van uw CRM-applicatie
  • Eindgebruikers training met ‘Tips & Tricks’
  • Training 'Train de CRM-trainer'

 

 

Campagnes en campagnemanagement

Doelstelling cursus

Aan het einde van deze CRM training is de cursist in staat om een (marketing-) campagne op te zetten met vervolgactiviteiten en responsactiviteiten voor een specifieke doelgroep. Daarnaast is de cursist in staat om te werken met specifieke campagnes zoals:

  • Mailings
  • E-mailings
  • Telemarketing
  • Surveys

Doelgroep

Medewerkers van de afdelingen marketing en communicatie.

Voorkennis

De cursist dient minimaal een gebruikerscursus of opfriscursus CRM gevolgd te hebben of al enige tijd met de applicatie werken. De cursist dient tevens bekend te zijn met databasestructuren.

Data management

Doelstelling cursus

Aan het einde van deze CRM training is de cursist in staat om gegevens in de database middels analyses of standaard prestatie indicatoren te beoordelen op consistentie. Verder is de cursist na het volgen van deze cursus in staat om standaard geïntegreerde functionaliteit (ontdubbelen, importmodule en exportmodule) binnen CRM te gebruiken bij opschoning van data.

Doelgroep

Super Users en functioneel beheerders.

Voorkennis

De cursist dient een ervaren gebruiker te zijn van CRM en bij voorkeur ook al enige kennis te hebben van de verschillende modules binnen CRM (service, rechten, import en export).

Analyse en rapportages

Doelstelling cursus

Aan het einde van deze CRM training is de cursist in staat om overdrachtsvelden te definiëren, rapporten en analyses te maken en deze te plaatsen op de startpagina van CRM.

Doelgroep

Super Users, functioneel beheerders, informatie analisten en ervaren gebruikers.

Voorkennis

De cursist dient een ervaren CRM gebruiker/beheerder te zijn. De cursist dient tevens bekend te zijn met databasestructuren.

Beheer training van uw CRM applicatie

Doelstelling cursus

Aan het einde van deze CRM cursus is de cursist in staat om gebruik te maken van de uitgebreide functionaliteit van de designer en de rechtenmodule binnen CRM. Tevens is de cursist in staat om gebruik te maken van het datamodel, met daarin de mogelijkheid tot het zelf definiëren van velden en informatiegebieden.

Doelgroep

Super Users en applicatiebeheerders.

Voorkennis

De cursist dient een ervaren CRM beheerder te zijn, met een uitgebreide inhoudelijke kennis van de applicatie.

Eindgebruikers training met 'Tips & Tricks'

Doelstelling cursus

Aan het einde van deze CRM cursus is de cursist in staat om selecties te maken en gebruik te maken van handige toepassingen in CRM, zoals contactmanagement en synchronisatie met Microsoft Outlook, Gmail, Lotus Notes of GroupWise.

Doelgroep

Gebruikers die al enige tijd werken met CRM en een opfriscursus kunnen gebruiken.

Voorkennis

De cursist dient al enige tijd te werken met CRM.

Train de CRM-trainer


Wilt u zelf een aantal mensen opleiden zodat u intern de gebruikerstrainingen kunt verzorgen. Neem dan contact met ons op over de Train de CRM-trainer mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact op