CRM case study: Inspectie voor de GezondheidszorgAan het woord: Liesje Wiers, Hoofd Toezichteenheid Zwolle

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is in het leven geroepen om onze volksgezondheid te bevorderen. Dat doet zij door de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten te handhaven. IGZ adviseert bewindspersonen en ziet toe op een correcte uitvoering van het zorgbeleid bij diverse aanbieders in deze sector.
Om dit te realiseren is kennisdeling pure noodzaak. Het vastleggen van meldingen, de bijbehorende documenten en alle stappen die daarop volgen, is van essentieel belang voor de kwaliteit van het werk binnen IGZ. Deze dossiers geven niet alleen inhoudelijk inzicht in de betreffende casus, maar ook in de werkwijze van IGZ. De implementatie van de CRM oplossing heeft geleid tot de volgende resultaten: de vindbaarheid van informatie is aanzienlijk gestegen, de werkbelasting van de back-office is gedaald en meer meldingen kunnen behandeld worden. Maar bovenal zorgt het systeem voor meer inzicht in de gang van zaken bij de diverse zorgverleners. Met update.CRM is IGZ beter uitgerust om haar missie te volbrengen.

Toepassingsgebied

Werkprocessen IGZ

Doelstellingen Inspectie voor de Gezondheidszorg

  • 360° beeld van inspectieobjecten (zorginstellingen)
  • Standaardiseren van werkprocessen
  • Terugbrengen van aantal informatiesystemen

Vraag de gehele CRM case study hier aan