CRM case study: Inspectie JeugdzorgAan het woord: Arnout Brouwer, Stafleider Inspectie Jeugdzorg in Utrecht

De Inspectie Jeugdzorg houdt onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg. Daarbij richt de Inspectie zich vooral op de veilige ontwikkeling van het kind. De Inspectie signaleert waar de grootste risico’s zitten en brengt die onder de aandacht van de instellingen en de overheid.
Om de werkprocessen te optimaliseren is gekozen voor de CRM oplossing van Bluedesk CRM. Voorheen werd gewerkt met papieren dossiers. Met de implementatie van update.CRM kan Inspectie Jeugdzorg elke melding zorgvuldig documenteren. In een wekelijks overleg worden alle meldingen besproken en direct acties ondernomen. Het systeem fungeert voor de Inspectie als een leidraad waarin de historie van een instelling en/of melding snel terug te zien is en waarin alle acties en vervolgacties overzichtelijk worden bewaard. Hierdoor is het werkproces zorgvuldiger, sneller en betrouwbaarder geworden. Tevens kunnen nu zeer snel gegevens en analyses uit het systeem gehaald worden. Omdat update.CRM een zeer flexibel pakket is heeft de Inspectie het helemaal op eigen wensen kunnen laten aansluiten zonder te moeten programmeren

Toepassingsgebied

Werkproces Inspectie Jeugdzorg

Doelstellingen Inspectie Jeugdzorg

  • 360° beeld van inspectieobjecten (jeugdzorginstellingen)
  • Standaardiseren van werkprocessen

Vraag de gehele CRM case study hier aan