CRM Fondsenwerving

Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van financiële middelen. Naast subsidies van de overheid vormen donaties en giften voor uw organisatie een belangrijke inkomstenbron. Deze financiële middelen stelt uw organisatie in staat om haar doelstellingen te realiseren. Hoe beter het inzicht in alle onderlinge relaties (collectant, vrijwilliger, donateur, major donor), hoe beter uw organisatie in staat is om op persoonlijk niveau te communiceren. Communicatie op maat betekent (nog meer) doelgerichte fondsenwerving en campagnemanagement. Om dit te realiseren is een goed werkend CRM-oplossing voor fondsenwerving noodzakelijk.

CRM-oplossing voor fondsenwerving: van eenmalige gift naar levenslange binding

Met de juiste CRM-oplossing voor fondsenwerving kan een eenmalige gift omgezet worden naar een levenslange binding met uw organisatie. Ongeacht de grootte van de gift of de manier van doneren, wordt inzicht in donateurs verkregen. Inzicht dat u als fondsenwerver in staat stelt campagnemanagement op de juiste manier toe te passen. U weet wat u wanneer kunt vragen en op welke manier. Uw maatwerkbenadering wordt beloond door binding met het fonds/goede doel.

Segmentatie: de sleutel tot succesvol fondsen werven

Uit onderzoek blijkt dat CRM-software binnen fondsenwervende organisaties veelal verouderd is of het bestaat uit deeloplossingen die niet op elkaar aansluiten. Kortetermijnoplossingen zijn jaren geleden doorgevoerd om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hoe meer deeloplossingen, hoe meer systemen, hoe groter de kans op fouten. Segmentatie is het sleutelwoord. Dit lukt alleen wanneer alle relaties, netwerken, donatiepatronen inzichtelijk zijn.

CRM systeem voor fondsenwerving – whitepaper

Whitepaper: CRM systeem voor fondsenwerving

Kies voor zekerheid op de lange termijn. Kies voor een gedegen en flexibele CRM-oplossing voor fondsenwerving dat uw strategie ondersteunt, in plaats van tegenwerkt. Creëer kansen in een moeilijke markt voor fondswerving. Lees meer in de Whitepaper over de segmentatie van relaties, databasemarketing, informatiemanagement door eenvoudige rapportages, analytische CRM, effectief campagnemanagement en CRM-integratie.


Neem vrijblijvend contact met ons op