CRM educatie

Relaties centraal in het beroepsonderwijs

Toenemende concurrentie door een groter aanbod aan beroepsopleidingen en afnemende overheidsbekostiging zijn zichtbare trends in het beroepsonderwijs die ervoor zorgen dat het onderhouden van uiteenlopende relaties steeds belangrijker wordt. De inzet van CRM voor educatie geeft inzicht en helpt bij het onderhouden van relaties zoals (leer)bedrijven, beroepsgroepen, kenniscentra, potentiële studenten en alumni.

CRM voor educatie begint met een visie

Om de complexheid van relatiebeheer in educatie in goede banen te leiden is een gefaseerde aanpak van het CRM-traject essentieel. Dit begint bij het bepalen van de visie, doelen en CRM. Ons uitgangspunt is dat het College van Bestuur fungeert als opdrachtgever en deze commitment uitstraalt naar de organisatie voor de gekozen aanpak. Een CRM-traject heeft de meeste kans van slagen als bestuurders een constante focus hebben op gedefinieerde doelen.

CRM voor onderwijsinstellingen“De belangrijkste winst zit absoluut in het zichtbaar maken van het verkoopproces. Zowel het handelen van de accountmanagers per fase, als de output.”

Ernest van Wijk, Directeur Marketing, Verkoop en Communicatie bij ROC de Leijgraaf

Van autonome afdeling naar relatiegerichte en commerciële afdeling

Cultuur speelt een belangrijke rol in het proces van acceptatie en het omarmen van CRM voor educatie. Bereidheid om samen te werken binnen de gehele organisatie in de organisatie breed opzetten van klantkennis en relatiebeheer is hierbij noodzakelijk. Hiervoor zullen autonome medewerkers en/of afdelingen dienen te veranderen naar relatiegerichte en commercieel denkende medewerkers en/of afdelingen.

CRM-processen definiëren

Om dit alles mogelijk te maken worden samen met u de CRM-processen gedefinieerd, onder andere:

  • Relatiebeheer: opbouwen centraal NAW-bestand, dossieropbouw en archivering.
  • Marketingcommunicatie: campagnes, mailingen, e-mailingen, nieuwsbrieven.
  • Werving en instroommanagement.
  • BPV: werving, matching en bewaking.
  • Accountmanagement in het kader van contractonderwijs.

Als deze stappen zijn doorlopen wordt er gekeken welke hulpmiddelen er ingezet dienen te worden. Het applicatielandschap in onderwijsinstellingen bestaat van origine uit vier componenten:

  1. Studentenadministratiesysteem
  2. Leerlingvolgsysteem
  3. Personeelsadministratiesysteem
  4. Financiële applicatie

Al deze systemen hebben een sterke interne focus. Door het toenemende belang van veelsoortige externe relaties verschuift die focus. Voor het ondersteunen van de CRM-processen is het van belang om CRM voor educatie te integreren in het applicatielandschap.

Uw partner in CRM voor educatie

Bluedesk CRM helpt onderwijsinstellingen bij het helder definiëren van de CRM-visie, doelen en strategie en dit te vertalen naar een gefaseerd implementatieplan. Wij nemen kennis van uw bestaande CRM-processen en ICT-infrastructuur en zetten onze specialistische kennis in om onze generieke software naadloos te laten aansluiten zonder gebruik te hoeven maken van maatwerk. Daarnaast helpen wij onderwijsinstellingen relatiegericht en meer commercieel te denken en te handelen. Voor het beheer van de applicatie leiden wij beheerders op die vanaf dat moment zelf in staat zijn de applicatie te beheren. Zo houdt de organisatie zelf de touwtjes in handen en is men niet afhankelijk van ons als leverancier. Zit u (tijdelijk) zonder beheerder, dan staan we uiteraard ook voor u klaar. Lees meer hierover onder CRM-beheer.

Lees ook de casestudie van ROC Leijgraaf ‘Elke klant is waardevol. Grip op het verkoopproces van onze opleidingen’.

Neem vrijblijvend contact met ons op