Skip to content

9 inkomstenstromen voor fondsenwervers

Zit er genoeg groei in de manier waarop jullie fondsenwerving doen? Fondsenwerving kan op verschillende manieren, van collectes tot campagnevoering. In onze blogserie krijg je tips en leer je hoe jij als fondsenwerver meer uit elke inkomstenstroom kunt halen.

9 inkomstenstromen voor fondsenwervers

Als goed doel ben je afhankelijk van giften. Dat kunnen donaties zijn, maar ook sponsorships, subsidies en fondsverstrekking zoals Fonds op naam. 

Dit zijn de meest voorkomende inkomstenstromen voor non-profits:

1. Individuele giften

Individuele giften komen van particuliere donateurs, vaak op grote schaal. De ROI en winst zijn doorgaans laag, maar maken een positieve cashflow mogelijk.

> Bekijk hier de groeitips: Individuele giften.

2. Major Donors

Major Donors zijn particulieren die ‘grote’ schenkingen doen aan non-profitorganisaties. Dit zijn steeds vaker jongere filantropen die meer impact willen maken.

> Bekijk hier de goeitips: Major Donors.

3. Schenking van nalatenschappen

Fondsenwerving voor nalatenschappen is het inzamelen van donaties die door individuen in hun testament zijn gedaan. Er zijn verschillende manieren om legaten te schenken.

> Bekijk hier de groeitips: Schenken van nalatenschappen.

4. Community fundraising

Fondsenwervers werven vrijwilligers en groepen om geld voor hen in te zamelen als community. Ze delen bijvoorbeeld dezelfde interesse of regio. Het werven, beheren en behouden van vrijwilligers en hun activiteiten is de grootste uitdaging.

5. Events

Evenementen kunnen als inkomstenstroom dienen (hardloopevents bijvoorbeeld), maar ook als doel om te informeren of te onderwijzen (bijvoorbeeld seminars).

> Bekijk hier de groeitips: Events

6. Campagnes

Een fondsenwervingscampagne heeft als doel om geld binnen een duidelijk omschreven periode in te zamelen, met behulp van verschillende inkomstenstromen en fondsenwerving technieken.

7. Trustfondsen & stichtingen

Trustfondsen en stichtingen zijn entiteiten uit de particuliere sector die geld (subsidie) geven aan non-profitorganisaties en / of individuen om liefdadigheidswerk te ondersteunen.

8. Corporate

Corporate fondsenwerving is steun van bedrijven aan goede doelen. De giften bestaan voornamelijk uit donaties, maar ook uit giften in natura en pro bono steun bijvoorbeeld.

9. Wettelijk (overheid)

Als non-profitorganisatie ontvang je steun meestal rechtstreeks. Maar er kunnen complexe regelingen zijn, zoals gematchte financiering of onderaannemingscontracten voor projecten.

Tips voor jouw NGO? Volg onze blogserie

Met welke trends moet je rekening houden? Wat heb je nodig om meer inkomsten te halen uit de stroom of stromen die jij toepast? Voor elk van de 9 inkomstenstromen uit fondsenwerving zetten wij het voor je op een rij.
Niks missen? Volg ons op LinkedIn voor de blogserie en abonneer je op onze e-mailnieuwsbrief Bluenote.

Benieuwd wat we doen voor non-profit?

Automatisch op de hoogte blijven van CRM? Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief Bluenote.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp