Nationaal MS Fonds kiest voor Bluedesk CRM

Het Nationaal MS Fonds heeft onlangs voor Bluedesk CRM gekozen als Salesforce implementatie partner. Het Nationaal MS Fonds heeft ervoor gekozen om de kracht van het Salesforce maximaal te benutten door de donateurs- en collecte-administratie hierin onder te brengen.

Binnen het Salesforce eco systeem zijn er voor de Nederlandse Goede Doelen markt twee krachtige en innovatieve oplossingen ontwikkeld. Voor de donateursadministratie gebruikt Bluedesk CRM Converse en voor de collecte-administratie CollecteKracht. Beide oplossingen zijn de nieuwe standaard op het gebied van automatisering binnen de goede doelen organisaties.

Donateursadministratie
Bluedesk CRM kan door de combinatie van Salesforce in combinatie met Converse functionaliteit inrichten voor het vastleggen van donateurs. Naast organisaties en zakelijke contactpersonen is het ook mogelijk om huishoudens en particulieren te registreren in Salesforce en is het mogelijk om relaties te leggen tussen deze entiteiten.

Net bij zoals zoveel goede doelen is het cruciaal dat het Nationaal MS Fonds haar donateurs beter kan leren kennen, zodat de communicatie met haar donateurs persoonlijker kan zijn. Een manier om dit te doen is om bij de donateurs interesses en voorkeuren vast te leggen, zodat ze haar donateurs kan voorzien van gerichte communicatie. Een ander bijkomend voordeel is dat het Nationaal MS Fonds beter haar doelgroep kan bepalen door middel van selecties voor campagnes, wat zou moeten resulteren in succesvollere campagnes.

Deze gegevens van de donateurs worden verrijkt doordat het Nationaal MS Fonds tevens de mogelijkheid krijgt om machtigingen, periodieke schenkingen en bijbehorende, maar ook losse betalingen te kunnen registreren.

Naast de betalingen via bankoverschrijving komen er ook betalingen binnen via de website van het Nationaal MS Fonds. Bluedesk CRM zorgt ervoor dat deze betalingen uiteindelijk ook in Salesforce terecht komen.

Uiteindelijk leiden al deze gegevens tot een compleet 360 graden beeld van de donateurs.

Collecte-administratie
De applicatie CollecteKracht is een additionele standaard app die bovenop de standaard Salesforce/Converse functionaliteiten is gezet.

Als toevoeging op de donateurs wordt er nu functionaliteit toegevoegd en ingericht door Bluedesk CRM om het relatiebeheer en ondersteuning van coördinatoren en collectanten in Salesforce uit te kunnen voeren.

Zo is het mogelijk om wijken en looproutes te beheren en gebieden in te delen. In CollecteKracht vindt tevens het beheer van collectematerialen plaats zoals de uitgiftes en bestellingen van bijvoorbeeld collectebussen.

In een vervolgfase zal Bluedesk CRM een online portaal inrichten zodat de coördinatoren online de resultaten van collectes kunnen invoeren, deze resultaten zijn hierna gelijk zichtbaar in Salesforce. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de Salesforce Community Cloud.

Uiteindelijk heeft het Nationaal MS Fonds dan altijd direct een up-to-date inzicht in de collecte resultaten en zijn er behoorlijke slagen gemaakt op het gebied van efficiëntie en betrouwbaarheid, er komen minder handmatige acties aan te pas en is hierdoor minder foutgevoelig.

Over het Nationaal MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds is de landelijke organisatie voor mensen met Multiple Sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel die meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben. De organisatie is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het Nationaal MS Fonds is hierdoor een full service organisatie op het gebied van MS, waar zowel mensen met MS en hun naasten als MS professionals en geïnteresseerden terecht kunnen.

Wilt u het goede werk van het Nationaal MS Fonds steunen? Kijk hier naar de mogelijkheden.