DLR lift mee op ontwikkelingen Aurea CRM

DLR is in 2005 opgericht en is in enkele jaren gegroeid tot één van de grootste professionele adviesbureaus voor interne transportinstallaties in Nederland. Met een zeer grote en gevarieerde portefeuille (liften, roltrappen, gevelwasinstallaties en automatische deuren) heeft DLR zich in meerdere opzichten positief bewezen in de markt.

Vanuit de werkzaamheden die DLR uitvoert is veel informatie beschikbaar over de liften, roltrappen, gevelinstallaties, automatische deuren en de gebouwen. Je zou kunnen zeggen dat de technische installatie centraal staat binnen DLR.

DLR heeft de ambitie om de klant centraal te zetten waardoor commerciële kansen op een effectieve manier opgevolgd kunnen worden. DLR heeft gekozen voor de Aurea CRM oplossing van Bluedesk CRM. Dankzij Aurea CRM heeft DLR altijd en overal de meest accurate informatie voorhanden. In haar huidige ICT infrastructuur is klantinformatie op verschillende plaatsen in de organisatie verspreid en is er geen eenduidige werkwijze in het opvolgen van commerciële kansen.

DLR heeft gekozen voor de Enterprise editie van Aurea CRM. Hierdoor profiteert DLR van een complete CRM oplossing met waarin alle beschikbare modules van Aurea CRM, zoals de mogelijkheid om koppelingen te leggen door middel van webservices, een connector voor integratie met Microsoft Outlook, Campagne Management inclusief e-mail marketing en de mogelijkheid om mobiel te werken. Aurea CRM biedt met CRM.pad een app voor de iPad, waarmee zowel online als offline in Aurea CRM gewerkt kan worden. Met name de offline functionaliteit biedt DLR grote voordelen, aangezien haar medewerkers zich ook kunnen bevinden in liftschachten, waar internet geen vanzelfsprekendheid is. Met Aurea CRM geniet DLR van een flexibele gebruikersinterface waarmee de gebruiker zelf bepaalt welke gegevens op zijn/haar scherm staat.

Om aan de wens van DLR te voldoen heeft Bluedesk CRM onder andere de volgende functionaliteiten in Aurea CRM ingericht:

Relatiemanagement
DLR haar relatiebestand bestaat uit eigenaren, beheerders van vastgoed en installateurs. Er wordt een duidelijk onderscheid aangebracht tussen informatie die belangrijk is voor organisaties en personen. Bij organisaties is het belangrijk om te weten wat voor soort organisatie het is. Bij eigenaren en beheerders is het belangrijk om te weten hoeveel (potentiële) installaties er in een gebouw aanwezig zijn.

Doordat DLR optreedt als een intermediair tussen de eigenaar of beheerder van transportinstallaties en de installateur, wordt de juiste kennis samengebracht. Veel eigenaren en beheerders beschikken over onvoldoende kennis om de staat van onderhoud van een installatie te beoordelen en de kosten hiervoor onder controle te krijgen. DLR neemt deze zorg uit handen en garandeert dat onderhoudskosten en/of kosten die voortkomen uit reparaties gereduceerd worden.

De verschillende relaties (eigenaar, beheerder, huurder of installateur) worden samengebracht in de entiteit gebouw. Hieraan kunnen de installaties worden gekoppeld zodat er ook vanuit de entiteit gebouw een compleet beeld ontstaat welke relaties er betrokken zijn.

Voor het registreren van installaties in een gebouw maakt DLR gebruik van een online portaal. Door een realtime koppeling met CRM wordt deze informatie ook inzichtelijk in Aurea CRM. Daarnaast wordt het betalingsgedrag van een klant inzichtelijk door een koppeling met het financiële systeem van DLR.

Contact- en taakmanagement
Voor het registreren van bezoekverslagen, e-mails en telefonische afspraken zal gebruikt gemaakt worden van contactmomenten. Daarnaast biedt Aurea CRM DLR de mogelijkheid om taken uit te zetten onder haar medewerkers, die dan weer gekoppeld zijn aan haar relaties.

Opportunitymanagement
Voor DLR is een opportunity onder andere een verkoopkans die voortvloeit uit relaties en (verkoop)activiteiten en wordt ook de mogelijkheid geboden met Aurea CRM om (aanstaande) opzeggingen van contracten op te kunnen volgen.

Deze opportunity’s dienen als input voor de verkoop pijplijn, zo worden de opportunity’s ook geclassificeerd met een slagingskans op basis van de verkoopfase (status).

Daarnaast beschikt DLR over een telefooncentrale en deze is geïntegreerd met Aurea CRM. Hierdoor is het mogelijk om telefoongesprekken te starten en te beëindigen vanuit Aurea CRM, maar – indien het telefoonnummer wordt herkend – heeft DLR ook de mogelijkheid om bij inkomende telefoontjes snel het telefoongesprek te kunnen loggen. In deze laatste situatie zal er een pop-up scherm van Aurea CRM verschijnen om direct tekst in te voeren.