Stichting Gouden Dagen klaar voor fondsenwerving

Stichting Gouden Dagen had Salesforce in gebruik voor het registreren van haar relaties op een centrale plek. Daarnaast is er een koppeling tussen de website en Salesforce, hierdoor is Stichting Gouden Dagen in de gelegenheid om online donaties te zien in Salesforce.

Om de fondsenwerving naar een hoger niveau te tillen en hier meer inkomsten uit te genereren was Stichting Gouden Dagen voornemens om een direct mailing te sturen naar prospects. Hiervoor hebben ze een adressenbestand gekocht, deze groep mensen zal een brief met acceptgiro ontvangen.

Het bleek echter dat de huidige Salesforce omgeving van Stichting Gouden Dagen nog niet geschikt was voor het kunnen verwerken van deze marketing campagne.

Met deze vraag is Stichting Gouden Dagen bij Bluedesk CRM terecht gekomen en op basis van de ervaring van Bluedesk CRM is het advies uitgebracht om Converse van StepOrange in gebruik te nemen.

Na een implementatie van enkele dagen door Bluedesk CRM was de Salesforce omgeving van Stichting Gouden Dagen klaar. Salesforce ondersteunt het kunnen inlezen van het adressenbestand en het koppelen aan de marketing campagne. De prospects/adressen in deze campagne krijgen ieder een uniek betalingskenmerk die is gebruikt op de acceptgiro’s. Een betaling die binnen komt met dit unieke betalingskenmerk wordt door Converse automatisch gekoppeld aan de prospect en marketing campagne. Hierdoor heeft Stichting Gouden Dagen altijd een goed inzicht in de resultaten van de marketing campagne.

Daarnaast is een koppeling gelegd tussen Salesforce en MailChimp, zodat Stichting Gouden Dagen ook haar relaties kan benaderen middels bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Zo is Stichting Gouden Dagen klaar om nieuwe donateurs aan te trekken, te binden en te behouden, om zo haar groeidoelstellingen te kunnen handhaven.

Over Stichting Gouden Dagen
Stichting Gouden Dagen is in 2009 opgericht door de stichtingen RCOAK en Sluyterman van Loo. De concrete aanleiding was het toenemende besef dat er meer aandacht moest komen voor de kwaliteit van het leven van ouderen. Door het mogelijk maken van meer welzijnsactiviteiten en het bevorderen van sociale contacten.

Vanaf 2016 is Gouden Dagen verzelfstandigd en wordt verder gebouwd op de oorspronkelijke gedachte. Voor de ouderen in zorginstellingen, maar met name ook voor de ouderen uit de wijk. Gouden Dagen wil een betere leefsituatie voor kwetsbare ouderen in Nederland, door:
• stimuleren van de eigen regie
• stimuleren van sociale verbintenis en contact
• vinden en bereiken van kwetsbare ouderen ‘achter de voordeur’ met een sociaal programma
• vertegenwoordigen van een belangrijke en groeiende groep ouderen