Oogfonds kan verder de toekomst in kijken dankzij Bluedesk CRM

Het Oogfonds had al geconstateerd dat haar huidige systeem niet meer voldeed aan haar wensen. Tijdens de Nationale Vakdag Fondsenwerving 2015 heeft een vertegenwoordiger van het Oogfonds kennis mogen maken met Bluedesk CRM op haar stand. Op deze dag had Bluedesk CRM een omgeving van Salesforce in combinatie met Converse beschikbaar om te demonstreren.

Dankzij de inrichting door Bluedesk CRM heeft het Oogfonds de mogelijkheid om haar relaties vast te leggen in een centraal systeem. De relaties van het Oogfonds bestaan uit donateurs (zowel particulier als zakelijk), prospects en overige relaties. Het Oogfonds houdt ook relaties bij in de oplossing voor andere fondsen zoals MaculaFonds, Glaucoomfonds en Oogziekenhuis Rotterdam.

Bij deze relaties is het van belang om ieder contactmoment vast te kunnen leggen, waar Salesforce standaard in ondersteunt. Met Converse krijgt het Oogfonds de mogelijkheid om overeenkomsten (machtigingen/toezeggingen) en nalatenschappen te kunnen registreren bij haar relaties.

Ook zal Bluedesk CRM een koppeling tussen Salesforce en de bank leggen, zodat het Oogfonds haar incasso’s kan uitvoeren en verwerken in één CRM oplossing. Door deze koppelingen worden de betalingen van haar relaties direct zichtbaar in Salesforce, wat weer bijdraagt aan een compleet 360 graden beeld.

Daarnaast was het Oogfonds op zoek naar een verbetering ten opzichte van het vorige systeem om rapportages en selecties te kunnen draaien. De krachtige rapportagetool in Salesforce zorgt ervoor dat iedereen – zonder technische kennis – deze selecties kan draaien. Hiervoor is geen complexe programmeercode meer nodig, maar kan volledig met de muis: point & click.

Over het Oogfonds
Het Nederlandse Oogfonds maakt zich sterk voor een betere toekomst voor mensen met een oogaandoening of kans op een oogaandoening.

Haar droom is dat niemand onnodig blind of slechtziend wordt. Twee derde van de blindheid of slechtziendheid in Nederland is onnodig. Ook willen ze een beter perspectief voor blinden en slechtzienden door volwaardige participatie en integratie in de samenleving te bewerkstelligen.

Om dit alles te realiseren subsidieert het Oogfonds wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke projecten in Nederland en is het fonds pleitbezorger en voorlichter. Om de missie te realiseren werft het Oogfonds fondsen en werken we samen met partners in het veld.