Live gang UNICEF en Franciscus Vriendenfonds

Op maandag 7 maart was het tijd voor dubbel gebak! Deze dag stond in het teken van de live gang bij UNICEF en Franciscus Vriendenfonds.


CRM voor UnicefUNICEF
Na een implementatie van enkele maanden heeft UNICEF Nederland Aurea CRM in gebruik genomen. UNICEF had een verouderd systeem in gebruik, waar niet de relatie centraal stond, maar het aantal transacties per relatie. Zoals zoveel goede doelen is het ook voor UNICEF van essentieel belang dat de relatie centraal gaat staan, om deze reden is UNICEF dan ook op zoek gegaan naar een applicatie waarmee zij klaar is voor de toekomst. Niet geheel toevallig is men op zoek gegaan naar een CRM oplossing, zodat UNICEF haar relaties beter kan beheren, maar ook de donaties kan verwerken. Dit komt allemaal samen in Aurea CRM, hierdoor heeft UNICEF in één applicatie het complete 360 graden beeld van haar relaties.

Bluedesk CRM heeft de afgelopen paar maanden hard gewerkt om UNICEF een werkbaar systeem op te leveren met de volgende functionaliteiten:

 • Relatiebeheer particulieren
 • Relatiebeheer vrijwilligers
 • Contactmanagement en adresbeheer
 • Koppeling met huidig financieel systeem

UNICEF gebruikt het huidig financieel systeem voor het verwerken van de giften, machtigingen, abonnementen en nalatenschappen. Dankzij de koppeling die gerealiseerd is tussen Aurea CRM en het huidig systeem, heeft UNICEF altijd een reëel en 360 graden beeld van haar relaties.

In de volgende fases zal UNICEF haar huidig financieel systeem vervangen en zal Aurea CRM de volgende functionaliteiten bevatten:

 • Incasso proces
 • Directe koppeling met de bank
 • Campagne management

Bluedesk CRM is blij dat de in het verleden geleverde diensten aanleiding hebben gegeven om de langdurige samenwerking met UNICEF een positief vervolg te geven.

Over UNICEF
UNICEF komt overal ter wereld op voor de rechten van kinderen. In heel veel landen leiden kinderen niet het leven dat ze verdienen: ze gaan bijvoorbeeld niet naar school, hebben niet genoeg eten, drinken vervuild water, of kunnen niet naar de dokter als ze ziek zijn. UNICEF zorgt voor schoon water, gezondheidszorg, goede voeding en onderwijs. Daarnaast geven we voorlichting aan kinderen hoe ze zich kunnen beschermen tegen ziektes als aids. We zorgen er ook voor dat kinderen die moeten werken naar school kunnen gaan. Bovendien beschermen we kinderen tegen uitbuiting en mishandeling. UNICEF doet dit niet alleen, maar werkt samen met regeringen, andere hulporganisaties en bedrijven.


Franciscus Vriendenfonds

Franciscus Vriendenfonds
Het begin van de relatie tussen het Franciscus Vriendenfonds is ontstaan op de Vakdag Fondsenwerving 2014. Ter vervanging van hun huidige systeem was Franciscus Vriendenfonds op zoek naar een CRM oplossing waarmee zij de volgende stap(pen) naar de toekomst kan zetten.

Na een uitgebreide selectieprocedure is Bluedesk CRM met haar oplossing, Salesforce in combinatie met Converse uit de bus gekomen. Converse is een app die gebouwd is op het Salesforce platform door business partner StepOrange. Converse is ontwikkeld op basis van best practices vanuit diverse fondsenwervende organisaties.

Door het gebruiken van Salesforce in combinatie met Converse is het voor het Franciscus Vriendenfonds mogelijk om onder andere de volgende werkzaamheden uit te voeren vanuit de CRM oplossing:

 • Registratie van huishoudens en personen
 • Registratie van giften
 • Registratie van periodieke schenkingen
 • Registratie van (potentiële) nalatenschappen
 • Uitvoeren van incasso runs

Het Franciscus Vriendenfonds gebruikt MailChimp voor het versturen van haar nieuwsbrieven. Door de naadloze integratie tussen MailChimp en Salesforce heeft het Franciscus Vriendenfonds direct inzicht in de resultaten van de door haar verstuurde nieuwsbrieven. Daarnaast is het door deze integratie ook mogelijk om op persoonsniveau te zien of een persoon wel of niet ingeschreven is, maar kan men ook het klikgedrag per nieuwsbrief zien.

Bluedesk CRM is blij dat ze weer haar steentje bijgedragen heeft aan een organisatie uit de non-profit sector, in de reis naar professioneler en groter worden.

Over Franciscus Vriendenfonds
Het Franciscus Vriendenfonds is hét goede doel van het Sint Franciscus Gasthuis. Haar doelstelling is het verblijf voor deze patiënten aangenamer te maken en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan zorginnovatie. Niemand ligt voor zijn/haar plezier in het ziekenhuis. Zij hebben hiervoor extra voorzieningen nodig en zetten zich hiervoor met hart en ziel in. Met de ontvangen gelden worden projecten gesteund die niet uit het reguliere (zorg)budget kunnen worden gefinancierd.