Oranje Fonds breidt Salesforce uit met Bluedesk CRM

Het Oranje Fonds heeft al enige tijd Salesforce in gebruik voor het proces rondom de toewijzing van projectbestedingen. Voor fondsenwerving maken zij gebruik van een andere oplossing. Het Oranje Fonds heeft Bluedesk CRM benaderd om mee te denken hoe zij Salesforce in kunnen zetten voor fondsenwerving. Gezien de expertise van Bluedesk CRM en de goede ervaringen heeft dit uiteindelijk geleid tot de selectie van een speciale goede doelen app op het Salesforce platform.

Hiervoor zet Bluedesk CRM de app Converse in. Converse is ontwikkeld op basis van best practices vanuit diverse fondsenwervende organisaties. Door deze sterke combinatie krijgt het Oranje Fonds een 360 graden beeld van haar donateurs. Door de implementatie van Converse door Bluedesk CRM kunnen donaties, giften en betalingen eenvoudig geregistreerd worden in Salesforce. Zo kunnen wervingsacties efficiënter en effectiever ingezet worden.

Voor fondsenwerving binnen het Oranje Fonds staat de privé persoon centraal. Dankzij Converse is het mogelijk om deze privé personen te registreren. Rondom de privé persoon wordt het totaalbeeld opgebouwd. Dit totaalbeeld geeft het Oranje Fonds inzicht in of deze relatie actief of inactief is, maar ook de reden waarom deze relatie inactief is. Ook is het mogelijk voor het Oranje Fonds om deze relatie een categorie toe te kennen, bijvoorbeeld vriend, giftgever of periodieke schenker en wat de herkomst is van deze relatie.

Door de sterke combinatie van de functionaliteiten van Converse in de vorm van het kunnen registreren van donaties, giften en betalingen bij een privé persoon is het Oranje Fonds goed voorbereid op de toekomst. In Converse is het tevens mogelijk om automatische incasso’s te verwerken, zonder dat hiervoor een aparte financiële applicatie nodig is. Zo ziet het Oranje Fonds in het 360 graden beeld van haar donateurs ook direct het giftgedrag. Het Oranje Fonds slaat hiermee een heuse efficiëntieslag.

In de wereld van fondsenwerving is het vandaag de dag steeds belangrijker om de donateur echt te kennen. Dit resulteert in de juiste communicatie uitingen richting de donateur, waardoor een dialoog met de donateur ontstaat. Door deze dialoog is de betrokkenheid van de donateur hoger en dit leidt tot hogere inkomsten.

Dit is nog maar een greep uit het totaalbeeld wat het Oranje Fonds straks gaat zien wanneer Converse in combinatie met Salesforce in gebruik is.

Daarnaast worden onder andere de volgende functionaliteiten ingericht door Bluedesk CRM:

Welkomstcampagnes
Op het moment dat iemand een vriend wordt van het Oranje Fonds krijgt zo iemand een welkomstcadeautje. Met de ingebruikname van Salesforce in combinatie met Converse is het voor Oranje Fonds altijd inzichtelijk welke vriend een welkomstcadeautje heeft gehad. De consultants van Bluedesk CRM zorgen ervoor dat dit proces volledig geautomatiseerd wordt. Ook is het mogelijk dat een vriend van het Oranje Fonds zelf zijn/haar cadeau kan kiezen.

Periodieke schenkingen
Een periodieke schenking is een structurele gift aan het Oranje Fonds. Dit wordt in Converse geregistreerd als een donatiecontract, in het donatiecontract is het standaard mogelijk om een overeenkomst aan te maken, hierin staan gegevens zoals het overeengekomen bedrag, frequentie en wordt automatisch een transactienummer gegenereerd. Dit transactienummer wordt gebruikt voor de Belastingdienst. Het grote voordeel voor de giftgever is dat zijn/haar gift volledig aftrekbaar is van het belastbaar inkomen en dus een deel van zijn/haar gift terug ontvangt van de belastingdienst. Door de registratie van periodieke schenkingen heeft het Oranje Fonds altijd een goed inzicht in welke giften (en de hoogte hiervan) jaarlijks sowieso binnen horen te komen. Tot slot is het voor het Oranje Fonds mogelijk om hier acties op uit te voeren, bijvoorbeeld aan het eind van het jaar nog een belronde doen om de gelden binnen te halen, zodat haar donateurs het nog fiscaal af kunnen trekken bij de Belastingdienst, maar ook om haar inkomstenstroom te consolideren.

Over het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden ze € 30 miljoen aan hun doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 7000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma’s.

Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen.

Zij willen:

  • ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken;
  • uitvoerend werk op gang helpen of op een hoger plan brengen;
  • voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.