Luzac klaar voor de toekomst met Salesforce en Bluedesk CRM

Luzac Opleidingen heeft gekozen voor Salesforce en de implementatie zal verricht worden door Bluedesk CRM. Bluedesk CRM is blij weer een mooie klant in de educatie branche toe te mogen voegen aan haar portfolio.

Luzac heeft 20 vestigingen in Nederland, deze vestigingen opereerden in het verleden autonoom. Luzac wil met Salesforce toe naar een meer eenduidige werkwijze en minder software systemen, waardoor relatiegegevens eenmaal worden ingevoerd. Met de ingebruikname van Salesforce zullen uiteindelijk alle 20 vestigingen van Luzac werken in één centraal systeem en wordt op het gebied van efficiëntie een grote slag geslagen als men gegevens van een relatie niet meer in verschillende systemen hoeft te registreren.

Met behulp van Salesforce ontwikkelt Luzac een 360 graden beeld van haar leerlingen en heeft men dan altijd het juiste inzicht in haar leerlingen. Een andere bijkomstigheid is dat de werkwijze voor de verschillende vestigingen gelijk getrokken wordt en ontstaat een gestructureerde manier voor het vastleggen van gegevens.

Luzac krijgt met Salesforce meer grip op het aanmeld proces van nieuwe leerlingen en de conversie van aanvragen naar overeenkomsten. Op de website van Luzac kunnen geïnteresseerden die documentatie wensen te downloaden hun gegevens achter te laten. De informatie die Luzac hiermee verkrijgt is cruciaal, dit zijn namelijk potentiële klanten. Door het gebruik van Salesforce heeft Luzac de mogelijkheid om het proces van aanvraag tot overeenkomst goed te kunnen volgen. Middels een beslisboom komen de leerling en de decaan van Luzac tot een vakkenpakket dat uiteindelijk een geldig diploma oplevert.

Voor evenementen als voorlichtingsavonden, open dagen en meeloopdagen biedt Salesforce standaard functionaliteit dat de mogelijkheid biedt om het succes van deze evenementen te meten. Van de deelnemers wordt per evenement niet alleen geregistreerd of ze uitgenodigd zijn, maar ook of ze het evenement hebben bezocht. Hiervoor krijgt Luzac de mogelijkheid om op het evenement ter plaatse via een laptop, tablet of het scannen van bezoekers te registreren.

Tot slot zal met de ingebruikname van Salesforce, Luzac de mogelijkheid hebben om te voorzien in de managementinformatie. Bluedesk CRM zal voor analyse doeleinden ook rapportages en dashboards inrichten voor Luzac. Hierdoor is men in staat te voorspellen hoeveel leerlingen er in het nieuwe schooljaar gaan starten.

Over Luzac Opleidingen
Luzac Opleidingen biedt particulier onderwijs op vmbo-t, havo-, vwo- of gymnasiumniveau. Bij Luzac krijgen de leerling intensieve begeleiding, veel aandacht, structuur, leerstrategieën en onmisbare kennis en vaardigheden. Aandacht en begeleiding staat voor de leerling centraal. Zo worden ze klaargestoomd voor het erkende diploma én de toekomst.