Vereniging Bartiméus Sonneheerdt kiest voor Bluedesk CRM!

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft gekozen voor Bluedesk CRM als Salesforce implementatiepartner. Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinden en slechtzienden. Zij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten én proberen zij mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zocht naar een nieuwe CRM oplossing ter vervanging van hun huidige systeem, waarmee ze haar onderscheidende vermogen binnen fondsenwerving kan uitbreiden door betere informatie en innovatievere procesondersteuning.

Bartiméus Sonneheerdt krijgt dankzij het in gebruik nemen van Salesforce een 360° beeld van haar relaties. Deze relaties zijn personen die vanuit één of meerdere rollen verbonden zijn aan Vereniging Bartimeus Sonneheerdt, dit kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld een donateur, een klant van de webshop of een vrijwilliger etcetera.

Een compleet relatiebeeld geeft Bartiméus Sonneheerdt inzicht in demografische kenmerken, giftgedrag, de contacthistorie met een relatie, zijn/haar bestelgedrag, interesses en deelname aan projecten. Deze informatie maakt het mogelijk om gerichte interactie met personen tot stand te brengen. Door één op één interactie ontstaat er binding welke een positieve uitwerking heeft op de inkomensstroom. Met dit project helpt Bluedesk CRM Bartiméus Sonneheerdt aan een optimale voorbereiding op de toekomst, waar transparantie en snel inspelen op veranderde omstandigheden steeds belangrijker worden.