Bluedesk CRM brengt Tilburg University binnen 6 weken live met Salesforce!

Op maandag 16 maart was het tijd voor gebak bij Tilburg University. Na een implementatie van 6 weken, is op deze dag de Salesforce omgeving in gebruik genomen.

Bluedesk CRM begeleidt Tilburg University met de omslag in de werving van studenten. Dit proces is door de mogelijkheden van het Salesforce platform sterk veranderd. Dankzij Salesforce wordt Tilburg University de kans geboden om een eerste contact met de potentiële student zo vroeg mogelijk in het studiekeuzeproces te leggen.

Daarna volgt op basis van de beschikbare informatie een 1 op 1 dialoog met de potentiële student, welke is afgestemd op de interesse van deze potentiele student.
Deze verandering in het werven van studenten draagt niet alleen bij dat een potentiële student uiteindelijk kiest voor Tilburg University maar ook dat de potentiële student een weloverwogen keuze maakt op basis van zijn of haar interesses en capaciteiten. Wat uiteindelijk leidt tot minder uitval van studenten in de beginfase van de studie.