De Erfgoedinspectie live met update CRM!

Oosterhout, 2 september 2013 – De Erfgoedinspectie zal voor het beheer van al haar inspectie objecten, inspectieactiviteiten en contactmanagement vanaf heden de door Bluedesk CRM ingerichte versie van update CRM gaan gebruiken. In het geval van de Erfgoedinspectie wordt update CRM omgedoopt tot BRS, wat staat voor Basis Registratie Systeem.

Vanaf de start van het project heeft de Erfgoedinspectie nauw samengewerkt met andere rijksinspecties, zoals Inspectie jeugdzorg. Dit met als doel om onderling kennis en ervaringen te delen en zo methodes te kunnen ontwikkelen waarmee informatie centraal wordt opgeslagen, werkprocessen geoptimaliseerd en waarbij de toegankelijkheid en kwaliteit van data gewaarborgd blijft. Bluedesk CRM heeft Erfgoedinspectie begeleid bij dit proces en heeft update CRM ingericht aan de hand van de eisen en wensen die vanuit de Erfgoedinspectie naar voren zijn gekomen. De Erfgoedinspectie heeft nu meer slagkracht doordat zij door gebruik te maken van update CRM efficiënter gaan werken.